Sociala medier

Facebook, Twitter, LinkedIN, Skype, Flickr. Listan kan göras lång på sociala medier där ungdomar idag lägger en stor del av sin fritid. Det är i sig inte så konstigt med tanke på den explosionsartade utveckling av IT och interuppkopplade produkter som skett enbart de senaste 15 åren.

Idag finns en digital värld där man umgås på i stort sett lika villkor och på samma sätt som i den ”fysiska” världen. I början var många av dessa sociala medier enbart en rolig ”sfär” att vara i men med tiden har de blivit en del av vardagen. Inbjudningar till fester och evenemang sker genom Facebook, många hittar sitt jobb genom LinkedIN och kommunicerar med släkt och vänner via Skype.

Framförallt är det den yngre generationen som tagit åt sig all denna nya teknik vilket i sig inte är så underligt. När man växer upp i ett samhälle där datorer, surfplattor och smartphones är standard är det också en självklarhet att man utnyttjar dess fördelar.

Samtidigt visar vissa studier att tiden som barn och ungdomar lägger på användandet av telefoner och datorer kan vara för hög. Hur påverkas barn av att ha suttit vid en datorskärm ett visst antal timmar per dag? Det är troligtvis mycket individuellt och samtidigt beror det också på vad som man gör vid datorn.

När barnen är unga kan det vara genomtänkt att som förälder ha extra koll på vilka sidor som de surfar på och även begränsa datoranvändningen i tid. Detta i likhet med att man vill ha en viss kontroll på vilka kompisar som barnet umgås med och att vissa fritidssysselsättningar behöver begränsas i tid för att man även ska hinna med att fokusera på annat.

Men hur mycket ska man begränsa och var ska man som förälder sätta gränserna? Det är en svår fråga som varje förälder får ställa sig inför.